Bostadsrättsföreningen Tornet 1, Uppsala Rotating Header Image

Vanliga frågor

Vad gäller för innergården?

Grilla på balkonger & terrasser
Grillar med öppen låga på är förbjudna på balkonger och terrasser av brandsäkerhetsskäl. Elgrillar får användas på balkongerna, men prata med grannarna innan ni börjar grilla så att de inte störs av grilloset.

Grilla på gården
Grillning med gasolgrill och kolgrill är tillåten på den plattsatta ytan vid pergolan på innergården. Tänk på att aldrig Lämna glödande kol utan uppsikt i samband med grillning.  Känn efter att kolen/askan är kall innan du slänger den.

OBS! Engångsgrillar får av säkerhetsskäl inte användas på gården.

Får man spela fotboll på innergården?
Nej, tyvärr är ingen form av bollspel tillåtet på innergården. Dels för att det förstör gräsmattor och planteringar, men också för risken att det skadar fasad, fönster och egendom på uteplatser och balkonger.


Hur fungerar det med parkeringsplatser?

Både för parkeringsplatser ute och garageplatser inne gäller att både teckning och uppsägning av platser sker via styrelsen.

Hör av er till styrelsemailen för mer information.

Om ni vill hyra parkering så kontakta styrelsen, En garageplats kostar 850 kr/månad, P-plats med eluttag för laddning av elbil kostar 1000 kronor per månad plus faktisk elförbrukning och en uteplats kostar 475 kr/månad. Just nu är det är kö till uteplatserna men ingen kö till garageplatserna. Det finns dessutom lediga MC platser (475 kr/mån).

Vilka leverantörer har vi i föreningen?

Hissleverantör: Uppsala Lyftservice AB

Fastighetsskötsel: ML Mark & Fastighetsservice i Uppsala AB

Lokalvård: Städgruppen i Uppsala AB

Teknisk förvaltning: Riksbyggen


Hur fungerar det med insynsskydd, balkonginglasning och markismontering?

Styrelsen ska kontaktas dels innan du kontaktar entreprenörer och dels innan formell överenskommelse träffats för att ta del av specificerad offert av balkonginglasning eller markismontering. Ett avtal skall tecknas med styrelsen och en blankett skall undertecknas av tilltänkt entreprenör där man skriver under på att föreningens regler och bygglov skall följas. Detta för att säkerställa att installationen kommer att överensstämma med bygglov, stadgar och att föreningsmedlemmens långsiktiga ansvar för installationen är klarlagt. 
Kontakt sker via styrelsen@brftornet1.se

 • Läs igenom föreningens bygglov och rekommendationer vid inglasning av balkonger och montering av markiser. Eventuella plastlister som ofta läggs vita på tak skall även ha samma färg – RAL 9022 – som installationen f ö.
 • Vänd dig till en leverantör som du har referenser på då bygglovet ställer krav på färg och materialval. Fråga gärna en granne eller styrelsen om seriösa hantverkare.
 • Se till att hantverkaren tar del av våra bygglov och stadgar.
 • Om färgerna (se nedan) och byggnationer avviker från bygglov och stadgar är du som köpare av tjänsten ansvarig för att återställa till godkänt material.

Uppgifter finns i Skötselpärmen under flik 26. 

När du ska köpa markiser och balkonginklädnad gäller följande beträffande fabrikat och färg:
Fabrikat: Sandatex
Färg: 407/926 (NCS S 4005-Y50R)
Eventuellt sol-/insynsskydd som sätts på balkongglasen skall i förväg godkännas av styrelsen – får t ex ej vara mönstrade och skall ha färg som har ”gråaktig ton”, vara monterade utan bubblor/skarvar helst av fackman samt vara lätt att avlägsna utan synliga spår.

Kontakta styrelsen om du har några frågor eller är tveksam på att du gör rätt!


Hur fungerar det med nyckelhantering?

All nyckelhantering i bostadsrättsföreningen hanteras av:
Certego
Fyrislundsgatan 68, Uppsala
Telefon: 018 – 56 90 00
Epost: info.uppsala@certego.se
Hemsida: http://www.certego.se

Certego håller reda på antal nycklar som kvitterats ut till lägenheten.
Detta gör det säkrare vid lägenhetsöverlåtelser, inga nycklar på drift.

Med nyckelhantering menas:

 • Tillverkning av nycklar i befintligt låssystem
 • Förvaring av nycklar
 • Administrering av nycklar vi in- och avflytt för boende
 • In- och utlämning av nycklar till entreprenörer

Behöver du extranycklar så räcker det med att visa upp giltig legitimation hos Certego. Om du har blivit utlåst så kan Certegos jour låsa upp mot en kostnad, För jourtelefon ring: 020 – 24 00 00.

Vid försäljning ska nycklarna till bostaden lämnas in på Certego för kontroll och kvitto på inlämnade nycklar. Ny ägare kvitterar ut nycklarna mot uppvisande av köpeskontrakt och legitimation. Här kan du ladda ner en PDF med information om nyckelhantering vid ut- och inflyttning

Aktuella uppgifter om öppettider i butiken Fyrislund som administrerar föreningens nycklar: http://www.certego.se/sv/site/certegose/hitta-oss/uppsala-fyrislund/


Hur fungerar det med fjärrkontroll till garaget?

Fjärrkontroll till garaget är till för de som hyr garageplats. Behöver du en fjärrkontroll till garaget beställning görs genom styrelsen.

När du fått hem fjärrkontrollen behöver den programmeras och detta görs av styrelsen. Skicka ett mail till styrelsen så hjälper vi dig. När man överlåter sin lägenhet eller säger upp sin garageplats skall fjärrkontroll till garaget alltid avprogrammeras av säkerhetsskäl. Man väljer själv om man vill sälja sin fjärr eller överlåta den. Kontakta styrelsen för omprogrammering. 


Hur gör jag om jag störs av en granne?

Om du störs av annan boende – gör så här:

 1. Ring på dörren alt. telefonen till den störande, tala om att du störs och orsaken därtill (t.ex. festande, borrande i väggar, hög musik etc) . Om du inte känner dig bekväm med att ta kontakt med den störande, börja med punkt 2.
 2. Skriv ner dag, tidpunkt, vem som stör och orsaken. Om störningen inte upphör eller upprepas – lämna vidare den nedskrivna dokumentationen till styrelsen.
 3. Styrelsen tar kontakt med den störande med en uppmaning att upphöra med störningarna,
 4. Om störningarna trots detta inte upphör kontaktas kommunens socialnämnd och det kan bli fråga om tvångsförsäljning av den störandes lägenhet.

Klargörande av begreppet bostadsrätt:

 • Bostadsrättslägenhet ägs av bostadsrättsföreningen.
 • Den boende innehar bara rätten att bo i lägenheten om han/hon följer föreningens regler.
 • Den boende ansvarar även för beteendet hos de besökande, som de tillåter att vistas i föreningens utrymmen (lägenhet, trapphus etc.)

Styrelsen har skyldighet att se till att ordningsregler och stadgar följs.


Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand kontaktar du styrelsen via [javascript protected email address] och anger anledning till andrahandsuthyrning samt när det blir aktuellt. Styrelsen tar då upp frågan på nästa styrelsemöte.

Under en eventuell uthyrningsperiod går alla fakturor och hyresavier från föreningen till dig i vanlig ordning och all kommunikation gällande lägenheten sker mellan styrelsen och dig personligen. Precis som dig ser vi naturligtvis gärna en ansvarsfull hyresgäst och det är också viktigt att du informerar hyresgästen om föreningens ordningsregler.

Om det mot förmodan skulle uppstå problem kring hyresgästen så tar styrelsen den dialogen med dig. Det behöver upprättas ett hyresavtal för andrahandsupplåtelse mellan dig och din hyresgäst av vilket styrelsen vill ha en kopia.

Det behöver också upprättas ett avtal där hyresgästen avstår från besittningsrätten. Styrelsen vill även ha en kopia på det avtalet