Bostadsrättsföreningen Tornet 1, Uppsala Rotating Header Image

Mäklarinformation

Föreningsinformation Bostadsrättsföreningen Tornet 1

Adress: Torngatan 28, 754 23 Uppsala

Kontakt med styrelsen: styrelsen@brftornet1.se

Hemsida: www.brftornet1.se

Fakturaadress:  Brf Tornet 1, 324 Brf Tornet 1, c/o SBC, Box 5, 851 02 Sundsvall

Avtal, pantförskrivningar och dylikt:  Brf Tornet 1, c/o SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall

Antal lägenheter: Föreningen har 51 lägenheter med en total boarea om ca 4 465 kvm.

Stadgar: Här kan du läsa förenings stadgar

Ordningsregler: Här kan du läsa förenings ordningsregler

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår värme och kallvatten. TV, tele och internet debiteras i samband med månadsfakturan med 240 kr. Varmvatten debiteras fyra ggr per år på första månadsfakturan i varje kvartal efter individuell mätning.

Inga avgiftshöjningar planeras.

TV och internetanslutning
Fastigheten är ansluten till Telia Triple Play som ingår i avgiften för de boende. I abonnemanget ingår:

  • Grundutbud av digitala TV-kanaler
  • Abonnemang för IP-telefoni
  • Fiberanslutet bredband 250/250 Mbit/s

Bostadspärm och Skötselpärm

I varje lägenhet ska det finnas Bostadspärm och Skötselpärm. I dessa pärmar finns viktig information till boende i föreningen. Bostadsrättshavaren är ansvarig för att uppdatera pärmarna och se till att de överlämnas vid överlåtelse.

Medlemskap i förenigen

För att erhålla medlemskap i föreningen ska man bo i föreningens fastighet. Överlåtelseavgift står säljaren för.

Gemensamma utrymmen

Innergården är gemensam med Brf Tornet 2.

Barnvagnsrum och cykelrum finns i anslutning till garaget.

Soprum finns i anslutning till Torngatan 30.

Information/kommunikation

Information/kommunikation mellan styrelse och medlemmar sker i första hand via e-post, medlemmar ska därför till styrelsen meddela och uppdatera sina e-postadresser. I samband med överlåtelser ska köparens e-postadress skrivas in i avtalet.

Information sker även via anslagstavlor i portuppgångarna.

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC som hanterar avgiftsdebiteringen.

Föreningens medlemmar har därför även tillgång till SBCs kundwebb som nås via föreningens hemsida. På SBCs kundwebb har man tillgång till sina avier samt information och funktioner kopplat till boendet.

Parkering

Föreningen har 38 parkeringsplatser i garage plus 3 MC platser och 9 parkeringsplatser med eluttag utomhus.

Kostnaden för garageplats är för närvarande 850 kronor per månad, för p-plats utomhus är kostnaden för närvarande 475 kronor per månad. MC-plats i garaget kostar 475 kr per månad.

Den som hyr p-plats med eluttag utomhus svarar själv för renhållning, snöröjning och sandning av p-platsen.

P-plats med eluttag för laddning av elbil kostar 1000 kronor per månad plus faktisk elförbrukning.

Den som önskar parkeringsplats eller ställa sig i kö för sådan, skickar ett e-postmeddelande till styrelsen.

Lägenhet med inglasad balkong

För lägenhet med inglasad balkong och/eller markis ska nytt avtal med köparen tecknas vid överlåtelse. Detta är ett villkor för att medlemskap ska beviljas. Avtalet går att nå via denna länk.

Radomätning Radonmätning har gjorts och resultatet var under gränsvärdet. Läs mer under fliken dokument.