Bostadsrättsföreningen Tornet 1, Uppsala Rotating Header Image

Om föreningen

Styrelsens medlemmar

Ordförande
Gustav Holmlund

Sekreterare
Susanne Karlsson
Kassör
Karin Orebrand

Ledamot
Anders Wickström

Ledamot
Wenting Jin

Suppleant
Nicklas ÖsthValberedning
Anders Ramsell
Eva Erlman


Allmän information

Organisationsnummer: 769620-1479

Byggår: 2011

Antal lägenheter: 51

Kontakta styrelsenstyrelsen@brftornet1.se