Bostadsrättsföreningen Tornet 1, Uppsala Rotating Header Image

Om föreningen

Styrelsens medlemmar

Ordförande
Linus Lavejord
Sekreterare
Gustav Holmlund

Kassör
Karin Orebrand

Ledamot
Tomas Gelin
Ledamot
Åsa Rydén

Suppleant
Johanna Ohlsson

Suppleant
Erik Renström
Valberedning
Anders Ramsell
Valberedning
Charlotte Källman

Allmän information

Organisationsnummer: 769620-1479

Byggår: 2011

Antal lägenheter: 51

Kontakta styrelsenstyrelsen@brftornet1.se