Bostadsrättsföreningen Tornet 1, Uppsala Rotating Header Image

Om föreningen

Styrelsens medlemmar

Ordförande
Gustav Holmlund
Sekreterare
Susanne Karlsson
Kassör
Karin Orebrand
Ledamot
Anders Wickström
Ledamot
Wenting Jin
Suppleant
Nicklas Östh
Valberedning
Anders Ramsell
Eva Erlman


Allmän information

Organisationsnummer: 769620-1479

Byggår: 2011

Antal lägenheter: 51

Kontakta styrelsenstyrelsen@brftornet1.se